گوشه كلكسيون داران 5/9 ميليمتري
Le coin du collectionneur 9,5 mm

براي برگشتن به چكيده كلي : *** چكيده ***

سينما – كلوپ 5/9 ميليمتري افراد آماتوري را گرد هم مي آورد كه در اندازه 5/9 ميليمتري فيلمبرداري مي كنند ، ولي ما با كمال ميل حاضريم در تماس با ديگر سايتهاي انترنتي 5/9 ميليمتري نقش ميانجي را داشته باشيم .

   اگر شما يك سايت 5/9 ميليمتري ايجاد كرده ايد يا يك سايت انترنتي را مي شناسيد كه به موضوع 5/9 ميليمتري مي پردازد حتماً آدرس انترنتي آن را به ما بدهيد تا ما بتوانيم آنها را در سايت سينما 5/9 ميليمتري وارد كنيم .

در حال حاضر ما آدرسهاي زير را پيدا كرده ايم .


براي برگشتن به چكيده كلي : *** چكيده ***